• Tv Guide

  • Jagten på historien

    Starten på nutidens højproduktive landbrug lå i 1700-tallet. Skyldtes den politisk ideologi? Eller teknologiske landvindinger? . Mag.art Claus Bjørn og dr.phil. Thorkild Kjærgaard forsvarer hvert sit synspunkt.. Tilrettelæggelse: Vagn Olsen. Sendt første gang 14.10.01 De danske landbo-reformeri 1700-tallet