[cwa id='home-page-top']

Gamle Danmark

Overflodssamfundet fik nye statussymboler. Bilen blev boligens tredje rum, og i bilismens spor fulgte parcelhusfolket. Lønnen steg, arbejdstiden faldt, og femdagesugen og længere ferie gjorde fritiden til efterkrigstidens største industri. I præstegården i Tjæreborg grundlagdes en ny global feriekultur: charter.. Forfatter og fortæller: Paul Hammerich. . Sendt første gang 1984 Gør gode tider bedre 1957-64

*For at få en påmindelse på iPhone, skal appen Google Kalender være aktiv